Tietosuojaseloste

Tiedonsaantioikeus

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tietää henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti.

Tietojen korjaus

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä olevia tietoja (esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköposti). Korjaukset on ilmoitettava kirjallisesti.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä hänen tietoja markkinointitarkoituksiin ja oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

Mikäli olette rekisteröitynyt asiakkaaksemme ja haluatte käyttää oikeuksianne tai teillä on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on rekisteröidyn myynti-tai palvelusuhde. Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen. Henkilötietoja siirretään yhteistyökumppaneille asiakkaan matkaan liittyvien palveluiden toimivuuden varmistamiseksi ja viranomaismääräysten mukaan.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan henkilötietoihin kerätään nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakkaan varaustiedot. Mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-allergiat, liikuntarajoitteet, passinnumero ja syntymäaika tallennetaan asiakasrekisteriin vain perustelluista syistä. Asiakkaan itse luovuttamat tiedot matkavarauksen yhteydessä omalla ja toisten matkustajien suostumuksella sekä matkojen ja lisäpalveluiden ostoista ja tarjouspyynnöistä kertyvät tiedot asiakkaan ollessa varaaja, seuralainen tai osa ryhmää tallennetaan asiakasrekisteriin. Palvelujen toteuttamiseksi luovutetaan palvelun kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle kuten laiva-, lento-ja bussiyhtiölle, majoituspaikoille, ravintoloille tai konsulaateille. Tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle jos matkakohde tai matkan toteutus tätä edellyttää tai jos se muutoin on välttämätöntä henkilötietolain mukaan.

Asiakasrekisteri on pääasiassa digitaalisessa muodossa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannassa, jotka ovat palomuurein, henkilökohtaisten salasanojen ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Rekisteriä käsittelee ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Lasku- ja kuittikopiot sekä mahdolliset ryhmänkerääjille osoitetut tarjoukset ja yksittäisten henkilöiden matkavahvistukset, lippukopiot tai viisumikopiot paperisena tulosteena käsitellään erityistä huolellisuutta noudattaen ja tuhotaan niiden tultua tarpeettomiksi. Hävitettävä materiaali laitetaan lukittuun jäteastiaan ja hävitetään asianmukaisesti. Varaamme oikeuden muuttaa, lisätä, poistaa tietosuojan osia milloin tahansa päivittämällä ajankohtainen tieto nettisivuille.